Om kören

En 88-årig historia


Kören grundas 1935


Under våren 1935 började tanken på att bilda en manskör i Tierp, att spira, men något allvar blev det ej förrän i början på november då Axel Bryngelsson och Olle Pettersson började värva medlemmar till kören. Som dirigent för en blivande manskör hade Paul Billstrand lovat att ställa upp. Den 15 november samlades några personer på konditori Solstugan. Beslut fattades att sammankalla intresserade sångare och att försöka anskaffa en lokal för repetitioner.


Vid den första repetitionen, torsdagen den 21 november, hade 9 sångare infunnit sig. Man delade upp i stämmor och den första sången som inövades var ”Till Österland”. Den sången sjunger vi fortfarande med förtjusning.


Den 28 nov. då 16 sångare var närvarande, förrättades val av styrelse och man beslutade att körens namn skulle vara Tierps Manskör.


Första offentliga framträdandet var 30 april 1936 då man hälsade våren från folkskolans trappa. Nu hade medlemsantalet ökat till 22.


Intressant att nämna är också att Tierps manskör som första sånggrupp 2011 medverkade vid premierfirandet av Valborg på Tierps arena och därför anses ha invigt arenan för musikevenemang.


Grammofoninspelningar


20 april 1974 medverkade kören med 4 sånger vid inspelningen av ”Toner från Tierp”.


21 okt. 1974 med några sånger vid inspelningen av ”Bertil Ericsson sjunger i Tolfta kyrka”.


Vid körens 70-årsjubileumkonsert förevigades den på CD.


Radioframträdanden


14 sept.1975 medverkade vi i direktsändning från Radiohuset i Stockholm i Gnesta-Kalles program ”Våra favoriter”. I Upplandsradion har vi medverkat i direktsändning från Gammelgården i Tierp den 28 juni 1979. Konferencier var vår dåvarande ordförande Gösta Lundquist.


Egna jubileum


40, 50, 60, 70, 75-års jubileum har kören firat under festliga former med konserter och efterföljande  "sångarsupe´.