Kontakt

Vill du boka oss?

är du välkommen att kontakta:

Ordförande Tommy Rosenberg, tel 073 803 98 61

 

Vill du komma med i kören?

Gå in under fliken SJUNG MED OSS

 

Ekonomifrågor

kontakta  vår kassör Inge Jansson, tel 073 805 09 86 

 

Frågor i  största allmänhet

kontakta  vår ordförande Tommy Rosenberg, tel 073 803 98 61