monica

Monika vår dirigent!


Monika har dirigerat körer sedan 17 års ålder. Hon har också haft egna sångelever.

År 2000 startade hon Älvkarleby gospelkör, sedermera Joyful Gospel, som lades ner 2012

efter 12 års verksamhet.

Monika spelar en del piano, kompar gärna med ackord och kan tar ut stämmor vid körrep.

Hon är mycket intresserad av nya musikaliska utmaningar och utmanar

gärna körmedlemmarna. Nu känner hon kören och fortsätter att  ge oss utmanningar som vi

gladeligen tar oss an.