matilda

Matilda vår dirigent!


Hon är kyrkomusiker i Svenska kyrkan och har många kontakter med utövare av olika slags musik. Hon är, förutom att hon är en duktig pianist och sångerska, en glädjespridare av rang.

Med Matilda Elf vid rodret kommer Tierps Manskör även fortsättningsvis att vara en livskraftig och mångfacetterad kör.